Условията за дипломата / Award rules : https://www.qrz.com/db/LZ50KIS

За да проверите дали сте изпълнили условията на дипломата - въведете своя инициал и натиснете Check. Дипломата е налична на български и английски език. Можете да запазите вашата диплома като pdf-файл. Файловете са подходящи за печат.

Enter your callsign and press Check button. Documents are available in Bulgarian and English. You can save your awards as pdf-files on your computer. The files are suitable for printing.

Callsign:

Ако забележите нередности, моля пишете до
In case of any problems, please mail to:


--